Registracija natjecatelja 2019. godina

Kategorija: Ostalo

03. 04. 2019.

Registraciju sportaša u udičarenju za 2019. godinu potrebno je izvršiti najkasnije 8 (osam) dana nakon krajnjeg roka za održavanje klupskog natjecanja odnosno do 08. svibnja 2019. godine.

Registraciju sportaša u podvodnom ribolovu za 2019. godinu potrebno je izvršiti nakon održanog klupskog prvenstva a najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja međužupanijskog prvenstva odnosno do 21. svibnja 2019. godine.

Obavezno se unose SVI SPORTAŠI KOJI SU NASTUPILI NA KLUPSKIM PRVENSTVIMA !

Link za aplikaciju registracije natjecatelja:

http://natjecanja.hssrm.hr/login.aspx

KORISNIČKO IME I LOZINKA ISTO KAO I KOD PRODAJE DOZVOLA !


  • Galerija slika:

  • Nema slika galerije