PRODAJA DOZVOLA ZA 180 DANA

Kategorija: Ostalo

18. 06. 2020.

Stupanjem na snagu PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU objavljenom 17. lipnja 2020. godine (NN 96/20) od danas je moguća prodaja dozvola za 180 dana.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_69_1373.html


  • Galerija slika:

  • Nema slika galerije