Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu - 13. lipnja 2018.

Kategorija: Ostalo

30. 08. 2018.

U Narodnim novinama broj 54/2018 od 13. lipnja 2018. godine, objavljen je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU a kojim se omogućava kupovina dozvola za 180 DANA.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_54_1080.html


  • Galerija slika:

  • Nema slika galerije