Javni natječaj 2018. godina

Kategorija: Ostalo

19. 10. 2018.

U Narodnim novinama 92/2018  objavljen je natječaj  za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata sredstvima iz 2018. godine.

Zahtjev za financiranje projekta obavezno mora sadržavati po 2 (dvije) kopije sljedećeg:

  1. Detaljan opis projekta u kojem je jasno vidljivo da će sredstva biti utrošena isključivo za namjenu  za koju se prijava vrši;
  2. Točan iznos sredstava (troškovnik po stavkama) potreban za realizaciju predloženog projekta;
  3. Vrijeme trajanja realizacije;
  4. Životopis odgovorne osobe (voditelj projekta);
  5. Ostale podatke u vezi s projektom.

Klubovi koji nisu izvršili obveze po prethodnom natječaju neće biti uzeti u obzir prilikom raspodjele sredstava.

Rok za prijavu: 06. studeni 2018. godine

Javni natječaj 2018. godina

Zahtjev za sufinanciranje projekata 2018. godina

Kriteriji JN -dopuna 27.01.2018.

 


  • Galerija slika:

  • Nema slika galerije