Javna rasprava o izmjeni Statuta HSSRM

Kategorija: Ostalo

07. 02. 2022.

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (Ur.br. 11/TJ/22) od 07. veljače 2022. godine donesen je:

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKOG SAVEZA  ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU

Članak 1.

Članak 19. dodaje se alineja 9. :

-Komisija sportaša

 

Članak 2.

Članak 30. alineja 15. mijenja se  i glasi:

Iza teksta „okoliša“ briše se slovo „i“  i stavlja „ , “ te se iza teksta „općih akata“  dodaje tekst „Komisije sportaša“

 

Članak 3.

Članak 42. stavak 1.:

Iza teksta „podvodni ribolov“ briše se slovo „i“  i dodaje zarez „ ,“.

Nakon teksta „veliku ribu“  dodaje se tekst „i Komisija sportaša.“

 

Iza teksta „podvodni ribolov“ briše se slovo „i“  i dodaje zarez „ ,“.

Nakon teksta „veliku ribu“  dodaje se tekst „i Komisija sportaša.“

 

Članak 4.

Članak 42. stavak 2.:

Iza teksta „podvodni ribolov“ briše se slovo „i“  i dodaje zarez „ ,“.

Nakon teksta „veliku ribu“  dodaje se tekst „i Komisija sportaša.“

 

Članak 4.

Članak 42 dodaje se novi stavak 5:

Komisija sportaša sastoji se od tri člana, predstavnika udičarenja,  podvodnog ribolova i lovu na veliku ribu. Komisija sportaša razmatra pitanja koja se odnose na sportaše i njihova prava i obaveze, zastupa  interese sportaša i daje prijedloge Izvršnom odboru u cilju ostvarivanja uvjeta što boljih sportskih rezultata i karijera sportaša.

Javna rasprava otvorena je 10 dana odnosno do  16. veljače 2022. godine

Svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Izmjene i dopune  Statuta HSSRM dostaviti pisanim putem na mail: cfosa@ri.htnet.hr ili hssrm@inet.hr

Odluka 11-22 Prijedlog izmjene i dopune Statuta HSSRM


  • Galerija slika:

  • Nema slika galerije