Događaj

Redovna godišnja Skupština


📅 02.03.2024. - 02.03.2024.

Dnevni red redovne godišnje Skupštine:

  1. Pozdrav uzvanika
  2. Izvješće predsjednika i dopredsjednika HSSRM o radu za 2023. godinu
  3. Izvješće o financijskom poslovanju za 2023. godinu
  4. Izvješće o provedenom revizijskom uvidu za 2023. godinu
  5. Izvješće Nadzornog odbora o radu i poslovanju HSSRM u 2023. godini
  6. Rasprava i usvajanje svih izvješća
  7. Žalba gdina. Pavle Kostić
  8. Primanje novih udruga i isključenje postojećih udruga iz članstva
  9. Proglašenje najuspješnijih pojedinaca, udruga, županijskog saveza u 2023. godini
  10. Razriješene Skupštine i ostalih tijela Saveza