Hrvatski savez za sportski ribolov na moru

Switch to desktop


Dana 21. lipnja na 04. sjednici Hrvatskog sabora izglasan je novi Zakon o morskom ribarstvu te objavljen u Narodnim novinama broj 62. od 30. lipnja 2017. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Prije najavljivana promjena da se dozvole prodaju samo do 01.lipnja 2017. godine sada je korigirana te se u prijelaznim odredbama članak 87. navodi da se

DOZVOLE ZA 2017. GODINU IZDAJU  DO 1. PROSINCA 2017. GODINE.

Stupanjem na snagu novog Zakona  SVIMA ČLANOVIMA BEZ OBZIRA NA PREBIVALIŠTE MOŽE SE PRODATI GODIŠNJA DOZVOLA!

Dokaz da je osoba koja je strani državljanin u mirovini je (kao i do sada) ili odrezak od mirovine ili Rješenje da je osoba umirovljenik, ali ovjeren na hrvatski jezik od strane sudskog tumača.

 

 icon Tumacenje-Zakon o morskom ribarstvu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1429.html

PROČITAJ VIŠE


U nastavku liste prava nastupa na međužupanijskim prvenstvima u udičarenju za 2017. godinu

icon Lista prava nastupa - MZ seniori brod 2017. - objavljeno 05. srpnja 2017. godine u 12,00 sati

icon Lista prava nastupa - MZ U16 2017.  - objavljeno 06. srpnja 2017. godine u 12,00 sati

icon Lista prava nastupa - MZ seniorke 2017.  - objavljeno 06. srpnja 2017. godine u 12,00 sati

icon Lista prava nastupa - MZ seniori obala 2017.  - objavljeno 06. srpnja 2017. godine u 12,00 sati

PROČITAJ VIŠE


U Narodnim novinama broj 50 od 26. svibnja 2017. godine objavljen je NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata sredstvima iz 2016. godine (drugi dio).

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8217460.html

Rok za dostavu zahtjeva: 15. lipnja 2017. godina

icon Zahtjev za sufinanciranje projekata NN 50-2017

 

PROČITAJ VIŠE

Stranice izradio Mar-com. Sva prava pridržana.

Top Desktop version

e-Sport Are you sure that you want to switch to desktop version?