Hrvatski savez za sportski ribolov na moru

Switch to desktop
HSSRM - HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU


Obavještavamo vas da je objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_267.html)

Izmjenom Pravilnika između ostalog jasno je napravljena razlika između godišnjih dozvola za ribolov i posebnih dozvola (za ribolov stajaćim parangalom, vršama za lov ribe, za upotrebu umjetne rasvjete, za ribolov ostima i dozvola za lov na veliku ribu).

 Također, Pravilnikom je naznačeno da je kupnja godišnjih dozvola moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka tekuće kalendarske godine, dok je kupnja posebnih dozvola moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.

Što se tiče lova na veliku ribu promijenjeni su dijelovi sustava koji se uzimaju u obzir (članak 2.):

»2) Alat za lov na veliku ribu – sustav koji sačinjavaju ribolovni štap i rola, od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od najmanje 30 lb ili više.«.

U članku 4. st. 2, al 5. dopunjeno je da sportska dozvola uključuje (2) dvije podvodne puške.

PROČITAJ VIŠE

U organizaciji HSSRM dana 15. prosinca 2017. godine u Rijeci je održana promocija prve generacije trenera/ica u udičarenju. Tečaj je započeo u veljači i trajao do 18. studenog kada su provedeni završni ispiti. Ukupno je položilo 27 polaznika: Babić Tonći, Bučević Luka, Dragoljević Igor, Erman Stefano, GAšparini MArtin, Jugovac MAtteo, Juretić Loredana, Kolaković Alan Zvonimir, Linč Robert, Lunaček Robert, Mavrinac Matulja Marina, Mileta Dilan, Milić Krešimir, Naglić Slobodan, Naglić Vlado, Pejdo Dubravko, Petrović Vedran, Pobor Mirjana, Posavčević Vladimir, Puž Sandra, Rašeta Teo, Rašović Sašo, Rumora Nikša, Stermečki Gregor, Šobot Srećko, Vodarić Dalibor i Vrbat Ivan.
HSSRM u suradnji sa Sportskim učilištem nastavlja osposobljavanje trenera i u Splitu gdje je 01. prosinca 2017. godine upisano novih 22 polaznika.
PROČITAJ VIŠE


GODIŠNJE dozvole izdaju  se do 01. ožujka 2018. godine. (Zakon o morskom ribarstvu  čl. 29. st.3.).

Pravo na godišnju dozvolu imaju svi članovi  bez obzira na prebivalište.

VRSTE GODIŠNJIH ŠPORTSKIH DOZVOLA (prodaju se u kompletu sa članskom iskaznicom HSSRM):

1Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života-SENIOR

2.Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života (VETERANI) obratiti pozornost da od sada pravo na veteransku dozvolu imaju osobe starije od 65 godina a ne 60 godina života kao doUzima se u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određenu dob (čl. 10. Pravilnika)

Za osobe mlađe od 65 godina života potrebno je predočiti dokaz o umirovljenju. U slučaju kada dokument nije na hrvatskom jeziku, potrebno je dostaviti dokaze prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača.

3.Godišnja dozvola za maloljetne osobe (do 18. godina)-JUNIOR –uzima se u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određenu dob (čl. 10. Pravilnika). 

4.Invalidi Domovinskog rata –HRVI –uz predočenje dokaza o invaliditetu

 

Dozvoljeni alati po godišnjim dozvolama propisani su člankom 4. Pravilnika :

- odmet ukupno do 2 komada

-kančenica ukupno do 2 komada

-povlačni povraz (panula) ukupno  do 2 komada

-povraz sa kukom za lov glavonožaca ukupno  do 2 komada

-naprava za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do 2 komada

-podvodna puška - traženo je službeno tumačenje od Ministarstva o broju komada budući je to propušteno u Pravilniku, odgovor ćemo objaviti naknadno

 

VRSTE POSEBNIH GODIŠNJIH DOZVOLA-mogu se izdati osobama koje posjeduju godišnju dozvolu:

1.Godišnja dozvola za ribolov stajaćim parangalom-do 100 udica

2.Godišnja dozvola za ribolov vršama –ukupno do 3 komada

3.Godišnja dozvola za ribolov ostima-1 komad

4.Godišnja dozvola za upotrebu umjetne rasvjete (feral)- zabrana definirana u članku 6. st. 3. Pravilnika od 01. ožujka do 30. rujna.

5.Godišnja dozvola za ribolov alatima na veliku ribu –SAMO UZ GODIŠNJU ŠPORTSKU DOZVOLU NE REKREACIJSKU

VRSTE DNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA:

Ukoliko osoba koja nije državljanin RH posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM. U suprotnom članska iskaznica HSSRM je obavezna.

1.Dozvole za 1, 3, i 7 dana

2.Dozvole za lov na velikuza 1, 3 i 7 dana

Ukinuta je dozvola za  30 dana.

 

PROČITAJ VIŠE

Stranice izradio Mar-com. Sva prava pridržana.

Top Desktop version

e-Sport Are you sure that you want to switch to desktop version?